Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

lilia
lilia
lilia
9844 859b 500
lilia
0660 0df8 500
Reposted fromzciach zciach viastonerr stonerr
lilia
3008 2620 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
2562 0955
6804 008a 500

Shadows, John Cassavetes, 1959

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaemtezmazupe emtezmazupe
5612 7927 500
Reposted fromthetemple thetemple viastonerr stonerr

May 01 2017

lilia
Play fullscreen
.....crash!
Reposted bymonarchy monarchy
lilia
Tak, o to chodzi- w inspirującej konwersacji.
Ja nie uważam żeby były przez to brzydsze, jak się okazuje rozbiłeś je w słusznym w moim mniemaniu celu. Mimo sztuki teorii, chodzi przecież o prawdę, drogę i emocje. 

Nie wiem czy jestem muzykiem czy grajkiem.Prawdopodobnie i tym i tym. Na pewno jestem muzyką. :) 
Oj zabudowane są te Twoje wypowiedzi, jednak mawiasz tak, że mam wrażenie jakbym Cię skądś znała. 
Obserwacja z daleka jest w tych czasach często wręcz konieczna, żeby się nie zatruć. A w nocy...W nocy więcej widać, tak samo jak w zimę. Lubię obserwować tak jak Ty, chociaż potrafię się w tym zagubić i zatracić. Chcę uważać, to jak narkotyk, heh. 

Co do manifestacji, nie wiem czy pytasz o to, czy utożsamiam się ze sposobem pierwszej wypowiedzi (jako że jest ogólnikowa, jakby źródłem możliwie różnych odcieni interpretacji i odbioru w zależności od odbiorcy) czy o znaczenie jej już przeze mnie wyjaśnione... Ponieważ tak, postanowiłam milczeć o pewnych sprawach oraz wybierać  swoją własną formę ekspresji. ;) 
Który to Pan Szczepan, powiedz!?

April 30 2017

lilia
lilia
4318 7aea 500
lilia
Reposted fromimaginaria imaginaria viascorpio scorpio
lilia
1358 c25e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpio scorpio
8457 fe8a
Reposted fromabsolem absolem
lilia
3266 28ce 500
Reposted fromabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl