Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

lilia
Play fullscreen
.....crash!
Reposted bymonarchy monarchy
lilia
Tak, o to chodzi- w inspirującej konwersacji.
Ja nie uważam żeby były przez to brzydsze, jak się okazuje rozbiłeś je w słusznym w moim mniemaniu celu. Mimo sztuki teorii, chodzi przecież o prawdę, drogę i emocje. 

Nie wiem czy jestem muzykiem czy grajkiem.Prawdopodobnie i tym i tym. Na pewno jestem muzyką. :) 
Oj zabudowane są te Twoje wypowiedzi, jednak mawiasz tak, że mam wrażenie jakbym Cię skądś znała. 
Obserwacja z daleka jest w tych czasach często wręcz konieczna, żeby się nie zatruć. A w nocy...W nocy więcej widać, tak samo jak w zimę. Lubię obserwować tak jak Ty, chociaż potrafię się w tym zagubić i zatracić. Chcę uważać, to jak narkotyk, heh. 

Co do manifestacji, nie wiem czy pytasz o to, czy utożsamiam się ze sposobem pierwszej wypowiedzi (jako że jest ogólnikowa, jakby źródłem możliwie różnych odcieni interpretacji i odbioru w zależności od odbiorcy) czy o znaczenie jej już przeze mnie wyjaśnione... Ponieważ tak, postanowiłam milczeć o pewnych sprawach oraz wybierać  swoją własną formę ekspresji. ;) 
Który to Pan Szczepan, powiedz!?

April 30 2017

lilia
lilia
4318 7aea 500
lilia
Reposted fromimaginaria imaginaria viascorpio scorpio
lilia
1358 c25e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpio scorpio
8457 fe8a
Reposted fromabsolem absolem
lilia
3266 28ce 500
Reposted fromabsolem absolem
lilia
Reposted fromthetemple thetemple viaabsolem absolem
lilia
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viaabsolem absolem
lilia
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaabsolem absolem
lilia
4975 5d05 500
Reposted fromwishnia wishnia viasolivagant solivagant
lilia
2310 8b51 500
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viasolivagant solivagant
lilia
Alvin Langdon Coburn, 1908
lilia
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasolivagant solivagant
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viasolivagant solivagant
2696 3eff 500

vita-insectum:

policecallsnogbox:

rollership:

surface tension is a physical invisible object.

NO STOP OW

I reblog this for the science.  Moreover, I approve of insects demonstrating science.

Reposted froma-kind-of-madness a-kind-of-madness viamefir mefir
lilia
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
lilia
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl